Blauw kweldergras

Puccinellia fasciculata


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Blauw kweldergras staat op open, zonnige open plaatsen op voedselrijke, vochtige, stikstofrijke, zilte tot brakke grond. Het betreft vaak plekken waar het zoutgehalte sterk wisselt of waar zoute kwel optreedt. De kustplant groeit meestal als pionier op binnendijks, zilt terrein, op bedijkte kwelders en in graslanden langs zilte kreken, soms buitendijks in zilte graslanden en langs afgedamde zeearmen, vaak op plekken waar de bodem door vee kapot getrapt is. Het noordwestelijke deel van het areaal op het vaste land van Europa omvat de kusten van Noord-Frankrijk, België en Nederland. De vaak efemere plant is zeldzaam in Zeeland en langs de zuidkust van Goeree-Overflakkee, komt verder zeer zeldzaam voor in het Waddengebied en in het noordelijke zeekleigebied. Vroeger, in 19e eeuw, is de soort aangetroffen in zoutziederijen zoals bij Zwijndrecht en Amsterdam; later is ze ook opgedoken in de pas drooggevallen Oost-Flevopolder. Ze neemt in aantallen af of verdwijnt wanneer de milieudynamiek afneemt.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,10-0,70 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels staan rechtop of ze zijn geknikt opstijgend.

Bladeren - De bladeren zijn vlak of samengevouwen. Elke bladhelft heeft vijf tot zeven ribben.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen een pluim met schuin afstaande bloeiwijzetakken. Het grootste deel heeft, vanaf de voet, kort gesteelde, opeengehoopte aartjes. De bloemen zijn zeer klein. Het bovenste kelkkafje is 1,5-1,8 mm.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op natte, voedselrijke, zilte tot brakke grond.

Groeiplaats - Binnendijks zilt terrein, bedijkte kwelders (schorren), grasland (langs zilte kreken, buitendijks langs afgedamde zeearmen en zilt weiland).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: schorren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website