Klein vlooienkruid

Pulicaria vulgaris


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,10-0,40 m.

Geslachtsverdeling - polygaam

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn vaak wijd vertakt, meestal sterk rood gekleurd en enigszins wollig behaard. De zijtakken zijn langer dan de hoofdas. Klein vlooienkruid ziet er daarom wat struikachtig uit.

Bladeren - De bladeren staan verspreid, hebben een iets golvende rand, zijn langwerpig en verspreid behaard. Aan de rand zijn ze vaak iets gekroesd of getand. De onderste bladeren zijn in een kort steeltje versmald. De bovenste bladeren zijn halfstengelomvattend. De wortelbladen zijn al tijdens de bloei.

Bloemen - Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes zijn 0,8-1 cm. Ze zijn geel met zeer korte, rechtopstaande lintbloemen, die ongeveer even lang zijn als de buisbloemen. De omwindselbladen zijn lijnvormig en viltig.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op natte tot vochtige, 's winters onder water staande, matig voedselareme tot voedselrijke en stikstofrijke grond (zand, leem, klei en zavel).

Groeiplaats - Waterkanten (rivierstrandjes, nat slib, drooggevallen plekken langs grote rivieren, langs beken, vijvers, greppels, poelen en plassen), moerassen, ruigten, wegranden, afgravingen (zand- en kleiwinningsplassen) en grasland (uiterwaarden en weiland).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op matig voedselarme, vochtige grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website