Gevlekt longkruid

Pulmonaria officinalis


© John Breugelmans

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - maart - mei

Hoogte - 0,10-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een stevige, horizontaal groeiende wortelstok.

Stengels/takken - De stengels zijn ruw behaard. De soort groeit in pollen.

Bladeren - De gesteelde, wit gevlekte wortelbladen zijn driehoekig-eirond met een toegespitste top en een hartvormige voet. De niet gesteelde stengelbladen zijn eirond en omvatten de stengel voor de helft.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is stijf behaard. De bloemen zijn eerst roze, later worden ze blauw. Ze zijn trompetvormig en ongeveer 1 cm lang. De kelk is buis- tot klokvormig. De tanden zijn driehoekig en half zo lang als de buis.

Vruchten - Een splitvrucht. De nootjes zijn glanzend bruin met een vlezig aanhangsel. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Half beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, lemige, humeuze, licht zure tot kalkrijke grond (leem en lemig zand).

Groeiplaats - Bossen (kalkrijke loofbossen, hellingbossen en beekdalbossen), zeeduinen (landgoedbossen langs de binnenduinrand), bij buitenplaatsen, struwelen, bosranden en langs holle wegen.
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website