Bosboterbloem / Kalkboterbloem

Ranunculus polyanthemos


© Theo Muusse

Ecologie & verspreiding
Bosboterbloem en Kalkboterbloem zijn zeldzame soorten die zich onderscheiden van de algemene Kruipende boterbloem door het ontbreken van uitlopers en een sterk gekromde snavel van de vruchtjes. Beide ondersoorten hebben met Ranunculus repens de gegroefde bladsteel gemeenschappelijk. Bosboterbloem en Kalkboterbloem groeien op klakhoudende, vochtige grond: Bosboterbloem in loofbos en Kalkboterbloem in kalkgraslanden. In de literatuur zijn de ondersoorten ook beschreven als Ranunculus serpens.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website