Zwarte bes

Ribes nigrum


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - mei

Hoogte - 0,60-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Meestal weinig vertakt en zonder doornen.

Bladeren - Aan de onderkant zie je kleine bruinachtige tot gele klieren. De bladeren zijn drie- tot meestal vijflobbig en verspreiden een sterke geur. De schutbladen zijn spits. De knopschubben vallen vroeg af en eveneens met gele klieren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Lange hangende trossen met, roodachtige of bruinachtig groene, klokvormige, 7-8 mm grote bloemen. De behaarde kelk is teruggebogen en met gele klieren.

Vruchten - Een bes. De eetbare, zoete, 1,2-1,5 cm grote bessen zijn glanzend zwart. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot meestal voedselrijke, matig stikstofrijke grond (laagveen, lemig, kleiig en zand).

Groeiplaats - Bossen (moerasbossen, beekdal- en rivierdalbossen en loofbossen in laagveengebieden), houtwallen, waterkanten (beekoevers en brongebieden), zeeduinen (binnenduinen) en soms in knotwilgen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: natte bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website