Kruisbes

Ribes uva-crispa


© Toon Verrijdt

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - april

Hoogte - 0,60-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De takken zijn sterk vertakt, met één tot drie stekels op een gemeenschappelijke voet.

Bladeren - De bladeren zijn ongeveer 3 cm breed, rondachtig, diep ingesneden, met drie tot vijf lobben en van onderen (evenals de bladstelen) zacht behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De hangende bloemen groeien in groepjes van één tot drie. Ze zijn geelgroen, paars- of rozeachtig groen en vaak een paarsige rand. De teruggeslagen kelkslippen zijn langwerpig tot eirond en hebben dezelfde kleur als de kroonbladen.

Vruchten - Een bes. De bessen zijn eivormig, groenachtig geel of paarsrood, groen gestreept, netvormig getekend, borstelig behaard en worden 1-2 cm. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Licht of halfbeschaduwde, soms zonnige plaatsen op vrij droge tot vrij natte, maar meestal vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende lichte, zwak zure tot kalkrijke, humeuze grond (klei, leem, mergel, zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bossen (loofbossen, omgewerkte plaatsen in bossen), bosranden, kapvlakten, heggen, struwelen, houtwallen, zeeduinen (oudere duinstruwelen en duinbossen), waterkanten (beekoevers), aan de voet van oude muren, ravijnen, in oude knotbomen en rotsachtige plaatsen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website