Hondstarwegras

Elymus caninus


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,50-2,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Geen wortelstokken of korte, roze wortelstokken.

Stengels/takken - Polvormend.

Bladeren - De heldergroene bladeren zijn met de glanzende onderkant naar boven gekeerd. De onderste bladscheden zijn kort behaard. De oortjes aan de top van de bladschede zijn kort, stomp en kruisen elkaar vrijwel niet.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is meestal vrij slap en hangt vaak iets over. Aartjes net drie tot zes  bloemen. De helmknoppen zijn 2-3 mm. De kelkkafjes zijn toegespitst en soms hebben ze een kort topnaaldje. Ze hebben hoogstens vijf nerven.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één  jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Licht beschaduwde plaatsen op zeer vochtige tot natte, voedselrijke, humeuze, neutrale tot kalkhoudende, iets humeuze grond (klei, leem en zand). Dikwijls op plaatsen met enige bodemverstoring.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen, bronbossen, rivier- en beekbegeleidende bossen en langs bospaden), bosranden, hakhout, grienden, heggen, struwelen, moerassen (dichtgegroeide tichelgaten), waterkanten (oeverwallen), aan de voet van hellingen, aan de voet van holle wegen, in stobben en knotbomen, bermen en opgespoten grond.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website