Gele waterkers

Rorippa amphibia


© Wijnand van Buuren

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,40-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Losse stengelstukken kunnen opnieuw wortelen. Met uitlopers. Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn meestal kaal.

Bladeren - De onderste bladeren zijn meestal diep veerspletig. Ze hebben een korte steel, zijn niet geoord en valen snel af. De middelste en bovenste bladeren zijn niet gesteeld, langwerpig en vaak diep ingesneden of getand, maar soms vrijwel gaaf. Ze omvatten de stengels niet.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele of soms oranjegele 4-6 mm lange bloemen zijn dubbel zo lang als de kelk.

Vruchten - Een doosvrucht. De eironde hauwtjes zijn 3 tot 5 mm lang. De stijl is 1-2½ mm. De dunne steel staat loodrecht af en is twee  tot drie  keer zo lang als breed. De zaden zitten in twee  rijen in het hauwtje. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte, voedselrijke grond, het meest op rivierklei en laagveen (in en langs stromend en stilstaand, zoet water).

Groeiplaats - Moerassen (drijftillen), grasland (uiterwaarden), waterkanten (in en langs rivieren, sloten, vijvers, kanalen, poelen, plassen, vervuilde heidevennen en greppels) en bossen (grienden, moerasbossen en wilgenbossen).
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website