Oostenrijkse kers

Rorippa austriaca


© Bert Verbruggen

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Met uitlopers.

Stengels/takken - De stengels zijn vrijwel kaal, met uitlopers. De plant groeit meestal in groepen.

Bladeren - De langwerpig-eivormige bladeren zijn getand, ondiep ingesneden en boven het midden het breedst. De onderste bladeren zijn gesteeld, de middelste en bovenste stengelomvattend met 2 oortjes.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele kroonbladen zijn 3 tot 4 mm groot en iets langer dan de kelk.

Vruchten - Een doosvrucht. De ongeveer 3 mm grote hauwtjes zijn vrijwel bolvormig. Met de stijl (1 tot 2 mm) zijn ze flesvormig op een lange dunne steel. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op vrij droge tot natte, voedselrijke, verstoorde, omgewerkte of vaak stenige grond.

Groeiplaats - Uiterwaarden, ruigten, waterkanten (regelmatig overstroomde rivieroevers, op kribben en stenen beschoeiingen langs rivieren, langs sloten en greppels), langs spoorwegen (spoordijken), ruderale plaatsen en bermen (kanaalbermen).
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website