Moeraskers

Rorippa palustris


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,20-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel, zonder uitlopers. Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De vrijwel kale stengels zijn weinig tot sterk vertakt.

Bladeren - Diep ingesneden bladeren met aan elke kant 3 tot 7 smal eironde, onregelmatig getande blaadjes en een grote brede eindlob. De bovenste bladeren zijn niet gesteeld en met kleine oortjes aan de voet.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lichtgele, 3 tot 5 mm grote bloemen zijn ongeveer even lang als de kelkbladen.

Vruchten - Een doosvrucht. De langwerpig eironde hauwtjes zijn 0,4 tot 1 cm lang, 2 mm breed en iets gekromd. De stijl wordt tot 1 mm lang. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, vaak tijdelijk overstroomde, kalkarme, voedselrijke, met name stikstofrijke grond (slibrijk zand, leem en humeuze, modderige grond).

Groeiplaats - Waterkanten en moerassen (langs kortstondige plassen, greppels, rivieren en meren en drooggevallen plaatsen langs sloten, poelen en vijvers), in goten, langs paden, wegkanten, akkers, moestuinen, plantsoenen, boomspiegels, grasland (grasvelden en langs beweide rivierlopen en drinkplaatsen) en tussen straatstenen.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: pionier op stikstofrijke, natte grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website