Spiraalruppia

Ruppia spiralis


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Spiraalruppia staat in zonnig, ondiep, helder, matig voedselrijk, stilstaand, zwak basische tot kalkhoudend, brak tot vaak zilt water met een sterk wisselend zoutgehalte boven een klei- of zandbodem. Ze groeit in zilte plassen, poelen en sloten achter zeedijken waar een sterke kwel van zout water binnendringt. Verder ook in spuikommen van uitwateringssluizen en in uitgeschuurde laagten van kwelders in buitendijkse zeearmen. Spiraalruppia heeft waarschijnlijk een mondiale verspreiding. In Nederland is de soort zeer zeldzaam, het meest nog langs de kust in Zeeland en op Texel. De soort is sterk achteruit gegaan door het dichtstorten van de vindplaatsen en de toegenomen eutrofiëring. Ze wordt onder water bestoven en door watervogels wijd verspreid. Deze Ruppia heeft net als Snavelruppia geen tongetje en winterknoppen. Ze verschilt van die soort door het donkere, groene en bovendien bredere blad, de stompe, getande bladtop en de, na de bloei veel langere, gespiraliseerde aarsteel. Ze verdraagt ook meer zout en golfslag.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - herfst

Hoogte - 0,30-0,45 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De spiraalvormig opgerolde aarsteel is na de bloei duidelijk verlengd tot 10 cm of nog langer.

Bladeren - De donkergroene bladeren zijn lijnvormig en tot ruim 1 mm breed. Vaak hebben ze een stompe top en een duidelijk verwijde schede, die vaak iets rood gekleurd is.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De langwerpige helmhokken zijn 1½ tot 1,7 mm lang.

Vruchten - Een steenvrucht. Vruchten met een vrijwel aan de top ingeplante snavel. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in matig voedselrijk, brak tot vaak zilt, stilstaand, ondiep water. Vaak in iets dieper water dan Snavelruppia.

Groeiplaats - Water (zilte plassen, poelen en brede sloten achter de zeedijk, met sterke kwel van zout water, spuikommen van uitwateringssluizen en uitgeschuurde laagten op kwelders of schorren).
Familie: Ruppiaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: schorren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website