Stekend loogkruid

Salsola kali


© Koen van Zoest

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn vanaf de houtige voet vertakt. Ze zijn blauwachtig groen, stekelig en hebben stijve, afstaande zijtakken.

Bladeren - De zittende, lijnvormige, stekende bladeren zijn kort en naar de voet verbreed. Eerst zijn ze vlezig, later worden ze hard. Ze hebben een smalle, vliezige rand. Ze zijn rond en lopen aan de top in een stekelpunt uit.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De groenige bloemen staan meestal met 1 tot 3 bij elkaar in de bladoksels op zeer korte bloemstelen. De 2 steelblaadjes hebben een stekende punt, die aan beide kanten buiten de bloem uitsteken. De 5 rechtopstaande bloemdekbladen zijn iets verschillend van grootte en lopen in een stekelpunt uit. Na de bloei omsluiten ze de vrucht.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Met 3 tot 5 vleugelvormige slippen. De bloemdekbladen staan in de vruchttijd stijf rechtop. De toppen zijn niet omgebogen. Samen vormen ze een harde kegel. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke zandgrond.

Groeiplaats - Zeeduinen (voornamelijk in de zeereep en langs het strand, omgewerkte grond in de binnenduinen, op overstoven vloedmerken en aan de voet van jonge duinen).
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: zeeduinen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website