Kleinbloemige salie

Salvia verbenaca


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Kleinbloemige salie staat op zonnige, droge, matig voedselrijke, goed gedraineerde, kalkhoudende zandgrond. Ze groeit op rivierduinen en in droge graslanden, vooral op dijken, in kalkrijke ruigten en in bermen. In Midden-Europa waar de soort niet bestendig is treedt ze efemeer op langs spoorwegen en op emplacementen en overslagterreinen bij havens. Nederland valt binnen de noordwestelijke grens van het Europese deel van het verspreidingsgebied. De plant is zeer zeldzaam in Nederland, ze is recent teruggevonden in Zeeland en uitgezaaid in de Lauwersmeer waar ze standhoudt. Vroeger ook vermeld van het rivierengebied in het oosten van Gelderland. In Nederland worden alleen cleistogame bloemen aangetroffen, zaden worden samen met de vruchtkelk door de wind of als klit verspreid. De plant zou door de Romeinen meegekomen zijn, ze stond bij hen in groot aanzien bij feesten en godsdienstige plechtigheden. Vroeger werd het slijm dat verkregen werd door de bladeren te weken gebruikt om ogen te reinigen van zand en stof.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn al dan niet vertakt en bovenaan zijn ze beklierd.

Bladeren - De bladeren lijken veel op die van Veldsalie, maar dan kleiner. De onderste bladeren zijn langwerpig en bochtig veervormig gespleten tot gedeeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen ijle of dichte schijnkransen met zes  tot tien  bloemen. Ze zijn blauw, iets paarsig of lila en 0,6-1 cm. Gewoonlijk hebben ze witte vlekken in de keel. De kelk is 6-8 mm, met  een afgeronde, zeer zwak drietandige bovenlip.

Vruchten - Een splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op droge, matig voedselrijke, kalkhoudende, goed gedraineerde zandgrond.

Groeiplaats - Bermen, dijken, grasland en ruigten (kalkrijke ruigten).
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website