Kranssalie

Salvia verticillata


© Willie Riemsma

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,30-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De bebladerde en rechtopstaande stengels zijn meestal niet vertakt en vaak iets paarsachtig.

Bladeren - De bladeren zijn eirond tot driehoekig en hebben een iets hartvormige voet. Ze zijn 4-12 cm lang en 3-10 cm breed. De onderste bladeren zijn getand, gesteeld en hebben aan de voet vaak één of twee paar oortjes. De bovenste bladeren hebben geen steel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Samen vormen ze dichte schijnkransen van vijftien tot dertig bloemen in de oksels van kleine schutbladen. De 0,8-1,5 cm grote bloemen zijn licht paarsblauw. De bovenlip is min of meer recht. De kelk is smal klokvormig, 4-7 mm en behaard. De meeldraden zijn niet beweeglijk.

Vruchten - Een splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op matig droge, matig voedselarme, kalkrijke grond (stenige plaatsen, zand, leem, zavel en mergel).

Groeiplaats - Grasland (kalkgrasland), zeeduinen, kale en stenige plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), langs paden, dijken, bermen, mijnsteenbergen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en bij graanverwerkende bedrijven.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website