Brem

Cytisus scoparius


© Hans Toetenel

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,60-2,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een forse penwortel met veel zijwortels. Worteldiepte tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - De donkergroene takken zijn wintergroen. Ze zijn sterk bezemvormig vertakt met vijfkantige, rechtopstaande, taaie en meestal kale takjes.

Bladeren - De blaadjes zijn in de lente gesteeld. De bovenste zijn enkelvoudig en niet gesteeld. De onderste bladeren zijn drietallig. De deelblaadjes zijn smal eirond tot langwerpig en worden tot twee cm. Ze zijn van onderen zijdeachtig behaard, maar na de bloei kaal. Soms zijn ze schubvormig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan alleen of met twee bij elkaar op kromme stelen, met een paar schutblaadjes in de bladoksels. De kelk heeft twee lippen, is onopvallend getand en wordt spoedig loodgrijs. De gele kroon heeft aan de voet van de 1½-2 cm lange vlag een honingmerk. De gesloten kiel steekt recht vooruit, maar is na de bloei omlaag geklapt. Alle tien meeldraden zijn aan de voet vergroeid, vier ervan zijn veel langer dan de andere. Wanneer insecten de bloem bezoeken, wordt het stuifmeel op hen afgeschoten.

Vruchten - Een doosvrucht. De platte peulen zijn tweekleppig. Op de naden zijn ze dicht gewimperd. Ze zijn zwartgrijs of bruinzwart en 2½-4 cm. Ze bevatten vrij veel zaden. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op voedselarme, droge, zure tot zwak zure, kalkarme en vaak omgewerkte grond (zand, leem, veen en löss).

Groeiplaats - Hellingen, bermen, langs spoorwegen (spoordijken), bossen (open plekken in loofbossen, langs brede boswegen), bosranden, struwelen, kapvlakten, heide, zeeduinen, grasland (droog zuur grasland), voormalige akkers, randen van rivierdalen en op wanden van afgravingen (zandgroeven).
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, zure graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website