Stekende bies

Schoenoplectus pungens


© Dick Kerkhof

Ecologie & verspreiding
Stekende bies staat op zonnig, vrij open, matig voedselrijke, natte, zilte tot ontzilte zandgrond. Ze groeit op slibrijke oevers, op zandstranden zoals aan het Veluwemeer, op hoge kwelders, in brakwater rietland en ondiep water. Verder op de overgang tussen oeverruigte en betreden terrein en op grazige zandplaten met zoete kwel. Nederland ligt aan de noordwest grens van het, aan de kust gebonden Europese deel van het verspreidingsgebied en is zeer zeldzaam aan de IJsselmeerkust en op enkele andere plaatsen. De reden van haar achteruitgang is niet bekend, maar heeft misschien te maken met een vermindering van geschikte kiemingsplaatsen. Stekende bies wordt gekenmerkt door de driekantige stengel met vlakke tot gewelfde kanten en de 1-3 volledig ontwikkelde bladeren, die een lengte van 20 cm kunnen bereiken. Verder aan de geclusterde, weinig bloemige, roodbruine bloeiwijze met eveneens zo gekleurde roodbruine kafjes die spitse lobben dragen met daartussen een duidelijke inkeping waar de nerf als een stekelpuntje uitmondt.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Stengels met 3 vlakke tot zwak gewelfde kanten en aan de voet 1 tot 3 volledige bladeren.

Bladeren - De bladschijf wordt tot 20 cm lang.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 1 tot 4 aren staan in een hoofdje of ze staan alleen. De kafjes hebben bovenaan 2 spitse lobben en daartussen een duidelijke inkeping, waar de middennerf als een tot 1 mm lang naaldje uitkomt.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn 2½ tot 3 mm lang. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, vrij open plaatsen op natte, matig voedselrijke, zilte of soms ontzilte zandgrond.

Groeiplaats - Waterkanten (slibrijke oevers, op de overgang tussen oeverruigte en betreden terrein en zandstranden aan het Veluwemeer), hoge kwelders, moerassen (brakwater rietland), water (ondiep water) en grasland (grazige zandplaten met zoete kwel).
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: hoge kwelders
© 2024  FLORON
Ga naar de volledige website