Kleine hardbloem

Scleranthus annuus subsp. polycarpos


© Rense Haveman

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - augustus

Hoogte - 0,03-0,10 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De bladeren zijn kleiner (tot 0,5 cm) dan die van de andere soorten hardbloem.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een gedrongen, groene bloeiwijze. De kelkslippen staan tijdens de bloei iets uit. Ze hebben een spitse top en een 0,05-0,2 mm brede witte rand.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Een vruchtdragende kelk van 2,2-3 mm met rechtopstaande of iets naar elkaar toe gebogen kelkslippen en een spitse top. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkarme grond (zand en kiezelige grond).

Groeiplaats - Open zandgrond en akkers.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkarme akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website