Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa


© Han Beeuwkes

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een korte, horizontale, raapvormige en knoestige wortelstok.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn vierhoekig, nauwelijks gevleugeld en kaal.

Bladeren - De bladeren zijn eirond tot langwerpig en hebben een iets hartvormige, afgeronde of kort wigvormige voet. Ze zijn dubbel of onregelmatig gezaagd en donkergroen van kleur.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen een eindelingse pluim. De bloemen zijn roodbruin tot groengeel of, soms helemaal groengeel en 7-9 mm. De kelkslippen zijn eirond en hebben een smalle vliezige rand.

Vruchten - Een doosvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Licht beschaduwde tot zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot voedselrijke, humeuze, zwak zure tot neutrale grond (zand, leem, löss, lemige klei en zavel).

Groeiplaats - Bossen (langs bospaden), bosranden, houtwallen, hakhout, struwelen, heggen, kapvlakten, waterkanten, bermen, afgravingen (zandafgravingen), parken en langs spoorwegen (spoorbermen).
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website