Omgebogen vetkruid

Sedum cepaea


© Marian Baars

Ecologie & verspreiding
Omgebogen vetkruid staat op droge, matig voedselrijke, vaak lichtbeschaduwde en kalkhoudende mergelgrond of rotsachtige tot stenige plaatsen. De meestal éénjarige (soms tweejarige tot zelfs overblijvende) plant groeit in bossen en op rotsachtige plekken, in zandige bermen, op muren en langs beschaduwde holle wegen en wordt ook als sierplant gebruikt. Het taxon stamt uit de bergstreken van Midden- en Zuid-Europa. In Nederland is de soort een aantal keren verwilderd aangetroffen op muren, voor het laatst in 1938. Ze heeft vlakke bladeren, die tegenover elkaar staan of in kransen en die naar boven toe smaller worden en fijn behaard zijn. De bloeiwijze is een langwerpige, ijle pluim met lang toegespitste, witachtige tot lichtroze kroonbladen met donkerrode middennerf. De meeldraden zijn ongeveer twee keer zo lang als de kroonbladen. Omgebogen vetkruid is onder de ooit in Nederland aangetroffen Sedum-soorten onmiskenbaar door haar éénjarigheid en aan de vlakke bladeren die geheel gaafrandig zijn.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,10-0,40 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De bloeistengels staan rechtop, maar liggen aan de voet. Onderaan zijn ze kaal, bovenaan groeien klierharen.

Bladeren - De tegenoverstaande of in kransen van 3 of 4 groeiende blaadjes hebben een gave rand en worden tot 3 cm lang. De onderste zijn omgekeerd eirond, de bovenste lijnvormig tot wigvormig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn bleekrood met donkerrode strepen. Meestal zijn ze kleiner dan 1 cm. Samen groeien ze in een langwerpige, tot 20 cm lange, losse pluim.

Vruchten - Een doosvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Vaak licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, meestal kalkhoudende grond (mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Langs holle wegen, op muren en op rotsachtige plaatsen.
Familie: Crassulaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: muren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website