Klein kruiskruid

Senecio vulgaris


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - januari - december

Hoogte - 0,07-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn niet of maar weinig vertakt en vaak iets behaard. Geen klierharen.

Bladeren - De bladeren zijn iets vlezig en aan de bovenkant glanzend groen. Verder zijn ze langwerpig, veerdelig (meestal zijn ze tot op de helft ingesneden) met langwerpige getande lobben. Ook zijn ze gekroesd, meestal kaal en hebben ze een iets omgerolde rand. De onderste bladeren zijn naar de voet steelvormig versmald. De bovenste bladeren zijn niet  gesteeld en kunnen  al of niet stengelomvattend zijn.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemen zitten in losse pluimen met maar enkele bloemhoofdjes. De hoofdjes zijn 1 cm lang en 4-5 mm breed. Meestal zijn er geen lintbloemen. Het omwindsel is hoog en zwart gevlekt en ongeveer twee  keer zo hoog als breed. De blaadjes hebben een zwarte top en de buitenkrans heeft ongeveer zestien  blaadjes (tussen de acht  en twintig). De variëteit Senecio vulgaris var. hybernicus heeft acht  tot dertien, ongeveer 0,5 cm lange lintbloemen.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn aangedrukt behaard. Het vruchtpluis is wit. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot vochtige, voedselrijke, humushoudende, zwak zure tot kalkrijke grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats - Omgewerkte grond, zeeduinen (o.a. in vlierbosjes), waterkanten (greppels), puin, kapvlakten, plantsoenen, in de voegen van bestrating, (sterk verweerde) oude muren, bermen (open plekken), wegranden, nieuwe dijken, perken, moestuinen, akkers, stoepranden en stortterreinen. De variëteit Senecio vulgaris var. hybernicus vind je het meest nabij spoorwegterreinen.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website