Hongaarse raket

Sisymbrium altissimum


© Joop Verburg

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,40-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De wortelstokken zijn bovenaan vertakt. Er zijn geen uitlopers.

Stengels/takken - De stengels zijn naar boven toe wijd vertakt. Onderaan zijn ze ruw behaard, maar bovenaan kaal.

Bladeren - De bladeren zijn bijna tot op de middennerf ingesneden. De rozetbladeren zijn veerspletig, ruw behaard en snel verdorrend. De bovenste bladeren zijn niet gesteeld en met twee tot vijf  paar heel smalle, lijnvormige slippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lichtgele bloemen zijn 1 tot 1,1 cm. De kelkbladen staan wijd uit, de buitenste twee met bovenaan een hoorntje.

Vruchten - Een doosvrucht. De dunne hauwtjes zijn 5-10 cm. Ze staa schuin a en zijn meestal gebogen. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen (pionier) op droge, matig voedselarme tot meestal matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte zandgrond (ook wel op zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Braakliggende grond, omgewerkte grond, puin, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), ruderale plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, haventerreinen, bermen (open plaatsen), plantsoenen, tegen muren, in de voegen van bestrating en zeeduinen.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website