Oosterse raket

Sisymbrium orientale


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,20-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn zacht behaard.

Bladeren - De bladeren hebben vaak een spiesvormig topblaadje en hooguit 3 slippen. De bovenste bladeren zijn gesteeld, niet gedeeld of met 1 paar lijnvormige tot langwerpige zijslippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bleekgele bloemen zijn 0,6 tot 0,9 cm. De kelkbladen staan rechtop, zonder hoorntjes.

Vruchten - Een doosvrucht. De hauwen zijn 4 tot 10 cm lang en de steel is 4 tot 7 mm. Deze laatste is vrijwel even dik als de hauwen. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen (pionier) op droge, matig voedselarme tot zeer voedselrijke, kalkhoudende, ruderale plaatsen, omgewerkte zandgrond en stenige plaatsen.

Groeiplaats - Braakliggende grond, haventerreinen, ruigten (kalkrijke ruigten, vaak in stedelijke gebieden), langs spoorwegen (verlaten spoorwegterreinen), wegranden en op puin.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website