Veelwortelig kroos

Spirodela polyrhiza


© Hanneke Waller

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - tot 0,01 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels - Elk schijfje heeft minstens 2 worteltjes.

Stengels/takken -

Bladeren - De drijvende schijfjes zijn vrij plat, eirond, met 11 of meer nerven en zijn los van elkaar of ze hangen met 2 tot 5 samen. Van boven zijn ze glanzend donkergroen en van onderen meestal paarsrood. De onderkant van de schijf heeft op de grens van de voet en de top een vliezig, 2-lobbig, snel verwerend schubje en een bundel wortels, waarvan 1 het schubje doorboort. 's Winters zijn het kleine, ronde tot niervormige, olijfgroene, wortelloze-schijfjes, die naar de bodem zinken.

Bloemen - Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloemen zijn groen. Veelwortelig kroos bloeit echter maar heel zelden.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). Er zijn maar zelden vruchten.

Bodem - Zonnige plaatsen in ondiep, voedselrijk, zoet of soms heel zwak brak, stilstaand tot zeer zwak stromend, hard water met een min of meer organische modderbodem.

Groeiplaats - Water (plassen, poelen, vijvers, brede sloten, aan de rand van wielen en in oude rivierlopen en kanalen).
Familie: Araceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website