Torenkruid

Turritis glabra


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,50-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn blauwgroen, niet of weinig vertakt, onderaan behaard en hogerop kaal.

Bladeren - De rozetbladeren zijn bochtig getand tot veerdelig en ruw behaard met sterharen. Tijdens de bloei zijn deze bladeren al verwelkt. De bovenste stengelbladeren zijn kaal, hebben een gave rand, zijn niet gesteeld en omvatten de stengel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 4 tot 6 mm grote bloemen zijn lichtgeel, geelachtig wit of soms groenachtig.

Vruchten - Een doosvrucht. De rechtopstaande hauwen zijn vierkantig, smal lijnvormig, 4 tot 7 cm lang en 1 tot 1½ mm breed. Ze zitten tegen de stengel aangedrukt en zijn meer dan 4 keer zo lang als de vruchtstengel. In elk van beide hokken zitten 2 rijen zaden. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot halfbeschaduwde, open plaatsen op droge, voedselrijke, met name stikstofrijke, humushoudende en kalkhoudende zandgrond.

Groeiplaats - Grasland (grazige hellingen), lage struwelen, bosranden, heggen (kalkrijke zomen), heuvelhellingen langs de rivieren, hakhoutbosjes op rivierduinen (vooral op kapplekken), langs spoorwegen (spoorweginsnijdingen en spoorwegterreinen), zeeduinen, ruige dijken, ruige bermen, mijnterreinen en muren.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website