Koekruid

Vaccaria hispanica


© Gertjan van Noord

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,30-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel. Worteldiepte 50 cm tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn kaal en regelmatig vertakt.

Bladeren - De grijsgroene bladeren worden tot 5 cm breed. Ze zijn eirond tot langwerpig, hebben een spitse top en zijn vergroeid aan de voet.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen ijle bijschermen. Ze zijn roze, licht paarsrood of soms wit en 1-1½ cm. Bloemen met twee  stijlen. De kroonbladen kunnen al dan niet ingesneden zijn. De kelk is opgeblazen en op de hoeken gevleugeld (scherp vijfkantig).

Vruchten - Een doosvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige, matig voedselrijke en kalkrijke grond (mergel, klei en zavel, soms zand).

Groeiplaats - Akkers (graanakkers en luzerne- en wikkenakkers), soms tijdelijk op braakliggende grond, stortplaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), in bermen en bij graanmagazijnen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website