Klein timoteegras

Phleum nodosum


© Koen van Zoest

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengelvoet is knolvormig verdikt. Klein timoteegras vormt vaak losse pollen. Ook kruipt vaak een deel van de bebladerde stengels en vormt zo uitlopers.

Bladeren - De bleekgroene of grijsgroene bladeren zijn ruw en 3-8 mm breed. Vaak hebben ze een enigszins golvende rand. Het tongetje wordt 3-5 mm.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is geelgroen of strokleurig en meestal niet langer dan 6 cm. Verder is de bloeiwijze cilindervormig en naar de top en naar de voet plotseling afgerond. De aartjes, zonder de naald, zijn 2-3 mm. De naalden van de kelkkafjes hebben een lengte van 0,5-1 mm.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één  jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot vaak kalkhoudende grond (allerlei grondsoorten, maar het meest op zand).

Groeiplaats - Grasland, zeeduinen (duingrasland), opgespoten grond, bermen en dijken.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, neutrale graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website