Brede eikvaren

Polypodium interjectum


© Piet Bremer

Ecologie & verspreiding
Brede eikvaren staat op vrij zonnige tot beschaduwde, warme, droge, voedselarme, zwak zure, maar meestal kalkhoudende zandgrond en op stenige plaatsen. Ze staat gemiddeld op kalkrijkere en meer beschaduwde plekken dan Gewone eikvaren. Ze groeit op rotsen en kliffen, op puinhellingen en in lichte loof- en naaldbossen, op noordhellingen en in houtwallen, in struwelen en holle wegen. Verder in duinbossen en duinstruwelen, op oude muren en op knotwilgen in rivierkleigebieden. Nederland valt geheel binnen het verbrokkelde Europese verspreidingsgebied. De plant is vrij algemeen in de Hollandse en Zeeuwse duinen en vrij zeldzaam in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Steriel materiaal van deze soort kan niet met zekerheid onderscheiden worden van Gewone eikvaren, daarvoor is fertiel materiaal nodig. Er moet dan gekeken moet worden naar de bouw van de annulusring van het sporendoosje zoals in de Flora’s wordt beschreven. Het rhizoom smaakt zoet en wordt tegen keelaandoeningen gebruikt en vroeger ook als laxeermiddel.
Familie: Polypodiaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website