Kalkboterbloem

Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides


© Theo Muusse

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Rechtopstaande stengels, zonder uitlopers.

Bladeren - De onderste bladeren zijn diep ingesneden, soms bijna samengesteld, meestal 5-delig met vrij smalle bladslippen. Het middelste blaadje is niet of zeer kort gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemen zijn tot 1½ cm groot. De bloemsteel is gegroefd. De bloembodem is behaard.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De snavel van de vruchtjes is gekromd en niet naar binnen gekruld. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, fosforarme en voedselarme, licht zure tot neutrale, maar calciumrijke grond.

Groeiplaats - Grasland (weinig bemest hooiland, kalkgrasland en extensief beweide bergweiden), moerassen (veenmoerassen) en bosranden.
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website