Zacht loogkruid

Salsola tragus


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,10-0,45 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn vanaf de houtige voet vertakt. Ze zijn blauwachtig groen, stekelig en hebben stijve, afstaande zijtakken.

Bladeren - De zittende bladeren zijn vrij lang, draadvormig, vrij slap en zacht kort behaard. De bladschede heeft een brede, vliezige rand.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De groenige bloemen staan meestal met 1 tot 3 bij elkaar in de bladoksels op een zeer korte bloemsteel met 2 steelblaadjes met een stekende punt, die aan beide kanten buiten de bloem uitsteken.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De bloemdekbladen zijn in de vruchttijd aan de top naar 1 kant omgebogen en lopen samen uit in een gekromde haak. Ze hebben al of niet een meestal doorzichtige dwarse vleugel. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke zandgrond. Zowel op zilte als op niet zilte grond.

Groeiplaats - Zeeduinen (verstoorde, stikstofrijke plaatsen en omgewerkte grond in de binnenduinen), ruderale plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), met kalkrijk zand opgespoten industrieterreinen, zandvlakten en bermen (open plaatsen).
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website