Carex x boenninghausiana


© Jelle Hofstra

Ecologie & verspreiding
Carex x boenninghausiana is de hybride van Pluimzegge (C. paniculata) en IJle zegge (C. remota). Vroeger was de Nederlandse naam Rode zegge in zwang. Waar beide oudersoorten gezamenlijk voorkomen kan men meestal met succes uitkijken naar de hybride. Deze groeit in forse pollen, veel groter dan C. remota. De ijle, bleke bloeiwijzen doen evenwel meer aan C. remota dan aan C. paniculata denken. Het onderste schutblad is dikwijls veel langer dan de gehele bloeiwijze. Typisch voor vele Carex hybriden is dat de bloeiwijze vaak "wat rommelig" oogt, d.w.z. bij vergelijking van meerdere bloeiwijzen, zelfs in één pol, blijkt dat er veel variatie zit in de opbouw van de bloeiwijze. Soms ontbreekt het onderste schutblad of is zeer kort of zeer lang. In ieder geval zijn de urntjes niet gevuld met goed ontwikkelde nootjes, zodat de aartjes gemakkelijk tussen duim en wijsvinger zijn plat te drukken. Deze hybride is één van de relatief algemenere Carex-bastaarden in ons land.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website