Carex x fulva


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Carex x fulva is de hybride van Geelgroene zegge (C. oederi subsp. oedocarpa) en Blonde zegge (C. hostiana). Met name de laatste is een soort van Blauwgraslanden, evenals C. x fulva. Deze hybride is zeldzaam, daar ook C. hostiana zeldzaam is, terwijl het habitat uiterst zeldzaam in ons land geworden is. Waar evenwel beide oudersoorten samen voorkomen is ook meestal de hybride wel aanwezig. Ze valt in het veld op door de bleke kleur der vrouwelijke aartjes. De hybride groeit in ijle pollen en houdt daarmee het midden tussen beide oudersoorten. De urntjes zijn leeg en de vrouwelijke aartjes zijn gemakkelijk samen te drukken tussen duim en wijsvinger. De hybride lijkt in feite het meeste op een lage C. hostiana in ijle polvorm. De lege urntjes duiden evenwel onmiddellijk op een hybride. Elders in Europa is deze hybride relatief wijd verbreid, doch overal zeldzaam.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website