Lange x Ronde zonnedauw

Drosera x obovata


Ecologie & verspreiding
De bastaard tussen Lange en Ronde zonnedauw, die geen Nederlandse draagt is volledig steriel en daardoor gebonden aan de plaats van haar ontstaan. Ze heeft dus dezelfde standplaatsen als haar ene ouder Lange zonnedauw en komt voor op zonnige plaatsen op natte, zwak zure, stikstofarme zand-, leem- of veengrond. De plant groeit in blauwgraslanden, op natte heiden, in moerassen en trilvenen, in hoogveenmeertjes, op veentjes rondom bronnen en op veenmoskussens in levend hoogveen waar toevoer van iets mineraalhoudend water, zoals kalk of ijzer, plaatsvindt. De kruising werd vooral in Drenthe aangetroffen. De zeer sterke aftakeling en verdwijning van dit biotooptype en de daaraan gebonden soorten is het gevolg van ontwatering, ontginning en bemesting. De bastaard is verder geheel intermediair tussen de stamouders. Medisch wordt Zonnedauw gebruikt tegen keelaandoeningen. Vroeger werd hiervoor vooral Ronde zonnedauw gebruikt, tegenwoordig benut men andere soorten buiten Europa.
Familie: Droseraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website