Kamvaren x Smalle stekelvaren

Dryopteris x uliginosa


© Piet Bremer

Ecologie & verspreiding
De geheel steriele kruising tussen Kamvaren en Smalle stekelvaren staat op zonnige tot beschaduwde, matig voedselarme tot voedselarme, basenrijke, vochtige tot natte, humeuze, zwak zure tot zure, bij voorkeur venige bodems. Ze is voornamelijk te vinden in laagveengebieden en dan vooral in broekbossen en veenmosrietlanden. De bastaard kan ontstaan waar de arealen van Kamvaren en Smalle stekelvaren samenvallen, Nederland valt daarmee geheel binnen het Europese deel van het verspreidingsgebied. Afgezien van een klein aantal oude vindplaatsen is het taxon zeer zeldzaam in het noorden en het westen van ons land. De hybride vertoont zoals vele kruisingen een veel grotere vegetatieve uitbreiding en is forser dan haar stamouders en is niet geheel winterhard. Ze lijkt wat habitus betreft het meest op Kamvaren, ook wat betreft de gedraaide blaadjes, alleen zijn de blaadjes spitser en fijner verdeeld dan bij deze soort. De bladsteel is lichtgroen en ijl bezet met kleine, eenkleurige, strobruine schubben.
Groep: varens (sporenplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website