Avondkoekoeksbloem x Dagkoekoeksbloem

Silene x hampeana


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Bastaardkoekoeksbloem staat op zonnige tot licht beschaduwde, ietwat open, droge tot vochtige, ± voedselrijke, vaak enigszins bemeste, humusarme, vaak kalkhoudende en iets omgewerkte zand-, leem- en kleibodems, ook op laagveen en op puin. De plant staat vooral op plaatsen waar bosjes, houtwallen en struwelen gekapt of waar heggen en ruigten gerooid zijn en verder op allerlei andere verstoorde plaatsen. Deze kruising kan overal ontstaan waar beide ouders in elkaars nabijheid staan. Het taxon is algemeen verspreid in Nederland maar wordt waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien. Illustratief hiervoor zijn de vindplaatsconcentraties rondom Eindhoven, in Twente en in het zuidwesten van Zuid-Limburg, waar deskundige en ijverige floristen al jarenlang goed werk doen. Bastaardkoekoeksbloem heeft in de regel roze bloemen, is grotendeels fertiel en kan terugkruisen met haar stamouders en zo bastaardzwermen vormen die in veel kenmerken overeenkomen met die van de ouders en herkenning (zeer) moeilijk kunnen maken.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website