Tuinsalomonszegel

Polygonatum x hybridum


© Marian Baars

Ecologie & verspreiding
Tuinsalomonszegel is de forse hybride tussen Welriekende en Gewone salomonszegel en kan spontaan ontstaan uit de beide oudersoorten. Ze is vooral als tuinplant en als stinzenplant in gebruik en slaat gemakkelijk op uit tuinafval en kan dan lang standhouden, zoals ook gebeurd in de ons omringende landen. Ze staat vaak als cultuurrestant in bossen, struwelen en in parken en wordt verder ook op ruderale plekken gevonden. De soort staat wat kenmerken betreft tussen de beide oudersoorten in (zoals goed beschreven staat in de Flora’s), is in principe steriel en vormt dan ook slechts zelden bessen. Evenals de andere vertegenwoordigers van het grote geslacht bevat deze Salomonszegel verschillende giftige saponinen. Men neemt aan dat de oude vondsten bij Apeldoorn, Nijmegen, Rhenen, Den Haag en Wassenaar het resultaat zijn van spontane hybridisatie terwijl de planten van elders als verwilderde of aangeplante sierplanten beschouwd moeten worden. Zie ook Gewone en Welriekende salomonszegel !
Familie: Asparagaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website