Bastaardbies

Schoenoplectus x carinatus


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Deze hybride tussen Mattenbies en Driekantige bies staat in zonnig, open en ondiep, voedsel- en stikstofrijk, zwak basisch, zoet tot brak water boven een bodem van zand of week slib. Ze groeit op droogvallende platen en rivieroever wallen in het Zoetwatergetijdengebied. De bastaard kan alleen ontstaan binnen het areaal van de Driekantige bies en is dus in Europa beperkt tot het midden en westen van het continent (Engeland, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland). De hybride is in Nederland uitsluitend te vinden in het zoetwatergetijdengebied. Het taxon staat wat kenmerken betreft tussen de beide stamouders in, ze zet slechts zelden vrucht maar vormt wel vaak goed ontwikkeld stuifmeel en kan daardoor met beide ouders terugkruisen en zo bastaardzwermen vormen. Het meest opvallende aan hybride zijn de groene stengels die onderaan rond en bovenaan stomp driekantig zijn, de overige kenmerken lijken de ene keer op de ene stamouder, de andere keer op die van de andere.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website