Stachys x ambigua

Stachys x ambigua


Ecologie & verspreiding
Bastaardandoorn, de kruising tussen Bosandoorn en Moerasandoorn geeft de voorkeur aan vochtige tot natte, verstoorde, meestal beschaduwde plaatsen. Ze groeit langs bosranden, in bermen, op oevers van watergangen, vaak niet in de nabijheid van beide stamouders. Het arealen van de beide stamouders overlappen elkaar in heel Centraal- en West-Europa en de bastaard kan hier overal optreden. De kruising is her en der verspreid aangetroffen in Zuid en Oost-Nederland, maar wordt waarschijnlijk vaker over het hoofd gezien. Ze is intermediair tussen de stamouders, maar lijkt ook vaak wat meer op Moerasandoorn. Alle bladeren van de Bastaardandoorn zijn gesteeld, maar duidelijk korter dan bij de Bosandoorn. De bladvorm neemt eveneens tussenpositie in. De plant kan zich vegetatief sterk uitbreiden door de ondergrondse uitlopers, maar ook door afgebroken rhizoomdelen en het verplaatsen daarvan. Meestal worden er geen rijpe zaden gevormd, verspreiding geschiedt dan in de vruchtkelken door de wind of als klit.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website