Geschubde mannetjesvaren

Dryopteris affinis


© Sipke Gonggrijp

Ecologie & verspreiding
Geschubde mannetjesvaren groeit op beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond in loof- en naaldbossen. Daarnaast kan de plant ook gevonden worden op muren, en in bossen in bosgreppels en op rottend hout. De soort is karakteristiek voor het vegetatietype dat behoort tot de Orde der eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond. Geschubde mannetjesvaren is zeldzaam in Nederland, maar breidt zich recent sterk uit. Kon men Geschubde mannetjesvaren rond 1980 slechts in enkele bossen in de oostelijke helft van Nederland bewonderen, tegenwoordig is zij in heel Nederland te zien. Geschubde mannetjesvaren kan verward worden met Mannetjesvaren, waarmee het zijn biotoop deelt, hoewel Geschubde mannetjesvaren over het algemeen een voorkeur heeft voor vochtiger standplaatsen. Geschubde mannetjesvaren is van Mannetjesvaren te onderscheiden door de donkere vlekken aan de basis van de deelblaadjes en tot in de top van de bladsteel en de bladspil voorkomen van donkerbruine schubben.
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website