Knolglanshaver

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum


Ecologie & verspreiding
Knolglanshaver groeit op zandige locaties in het midden en zuiden van Nederland: vaak op omgewerkte bodems zoals spoordijken en akkerranden. In de vorige eeuw is zij voornamelijk aan de binnen duinrand, langs het IJsselmeer en Zuid-Limburg gevonden. Tegenwoordig vormen de binnenlandse zandgronden van Gelderland, Brabant en Limburg het belangrijkste verspreidingsgebied. Knolglanshaver lijkt zeer zeldzaam te zijn, maar geheel zeker is dat niet omdat er weinig naar is gezocht. De knolletjes onder aan de stengel van Knolglanshaver zijn - voor zover bekend - het enige verschil met Gewone glanshaver. Buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied (Europa en Azië) treedt Knolglanshaver op als invasieve exoot in akkers en natuurlijke graslanden.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Onvoldoende gegevens
Zeldzaamheid: niet goed bekend (zzz-z)
Ecologische groep: pionier op matig voedselarme, vochtige grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website