Aardpeer

Helianthus tuberosus


© Valentine Kalwij

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - oktober - november

Hoogte - 1,20-2,40 m.

Geslachtsverdeling - polygaam

Wortels - De eetbare, van binnen witte wortelknollen zijn erg onregelmatig van vorm.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn ruw behaard en bovenaan vertakt.

Bladeren - Meestal staan de bladeren tegenover elkaar. Ze zijn eirond, grof getand en in de gevleugelde steel versmald. De bovenste bladeren zijn niet veel kleiner dan de onderste.

Bloemen - Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De gele, 4-8 cm grote bloemen staan alleen of met enkele bijeen. De bloemschijf is geelgroen. De afstaande, lancetvormige omwindselbladen zijn donkergroen. Ze zijn even lang of langer dan de breedte van het omwindsel.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Er worden in onze omgeving waarschijnlijk geen vruchten gevormd. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Groeiplaats - Ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte grond, ruigten en waterkanten (rivieroevers en oeverruigten).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: natte ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website