Bonte krokus

Crocus vernus


© Hans Toetenel

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - februari - april

Hoogte - 0,10-0,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een stengelknol.

Stengels/takken - Een rechtopstaande bloeistengel.

Bladeren - Twee tot vier grondstandige bladen. Deze zijn lijnvormig, 4-9 cm en met een witte middenstreep. Tijdens de bloei zijn ze nog maar half ontwikkeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande, bekervormige, 3-5½ cm grote bloemen zijn wit, paars, of wit met paarse strepen of vlekken. De bloem heeft rechtopstaande slippen en een stompe of afgeronde top. Het bloemdekblad is aan de voet tot een lange buis vergroeid. De helmdraden zijn kaal. De helmknoppen zijn geel. De stijl heeft drie oranjerode stempeltakken en is langer dan de meeldraden. Aan de voet zitten witachtige bloemscheden.

Vruchten - Een doosvrucht, die eerst onder de grond zit, maar later in het seizoen boven de grond komt. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond.

Groeiplaats - Bossen (bij buitenplaatsen, parkbossen en lichte loofbossen in berggebieden), gazons, bermen, zeeduinen (grazige plaatsen) en grasland (weiland, vloeiweiden in de Kempen, bergweiden en veenweiden).
Familie: Iridaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: stinseplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website