Haarlems klokkenspel

Saxifraga granulata 'Plena'


© Willem Braam

Ecologie & verspreiding
Haarlems klokkenspel is een echte stinzenplant. De plant is ooit aangeplant op oude buitenplaatsen en dergelijke. Daarna is zij verwilderd en ingeburgerd op beschaduwde grasgrond en aan bospaden bij deze buitenplaatsen. In Nederland komt Haarlems klokkenspel voornamelijk voor in het kalkrijke kustgebied van Holland en Zeeland en het zeekleigebied van Friesland en Groningen. Haarlems klokkenspel is zeer zeldzaam in Nederland. Bij Haarlems klokkenspel zijn de meeldraden in kroonbladen veranderd, zodat de bloemen gevuld zijn. Men noemt dit de dubbele vorm van Knolsteenbreek, een vorm die in het wild soms spontaan ontstaat. Haarlems klokkenspel is vrijwel altijd een gekweekte variëteit. Er worden geen vruchten gevormd en de bloeitijd is langer. Planten vermeerderen zich uitsluitend vegetatief met de bollen. De Haarlemmerhout en aangrenzende buitenplaatsen zijn beroemd door het al eeuwenlang voorkomen van Haarlems klokkenspel. Mogelijk is de naam Haarlems klokkenspel hieraan ontleend.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Aan de stengelvoet groeien knolletjes, die net boven of soms net onder de grond zitten.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn enigszins kleverig door klierharen. Bovenaan zijn ze vertakt.

Bladeren - Een wintergroen wortelrozet. De rozetbladen en de onderste stengelbladen zijn behaard. Ze zijn rond-niervormig, kroezig gekarteld en 1-3 cm. De andere stengelbladen zijn smaller, waaiervormig en staan wijd uiteen.

Bloemen - De planten hebben gevulde, witte bloemen doordat de meeldraden zijn veranderd in kroonbladen.

Vruchten - Geen vruchten. Vermeerdering geschiedt via de wortelknolletjes.

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op matig vochtige, matig voedselrijke, niet of matig bemeste, goed doorlatende, neutrale tot kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, veen, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bossen en bosranden (bij buitenplaatsen op beschaduwde grazige plaatsen) en zeeduinen (binnenduinrandbossen).
Familie: Saxifragaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: stinseplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website