Grote rietorchis

Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis


Ecologie & verspreiding
Grote rietorchis staat op zonnige tot licht beschaduwde, vochtige en warme, kalk- en voedselrijke lemige grond. Ze groeit in vochtige rietvelden langs rivieren en beken, in slibbige, natte slenken te midden van meer zandige, natte duinvalleien. Het gesloten Europese deel van het areaal omvat Spanje, Midden- en Zuid-Frankrijk en reikt noordwaarts tot meer dan 500 km zuidelijk van ons land. De plant is in de jaren 70 en later in een tweetal rietlanden in Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen. De status van deze vindplaatsen is omstreden, er wordt aan aanplanten gedacht. Ze wordt in heel haar Europees voorkomen bedreigt door verdroging en het omzetten van haar biotoop in weiland. Deze zeer grote en daardoor opvallende Rietorchis heeft zich een aantal jaren, met wisselend succes kunnen handhaven maar is uiteindelijk uitgeroeid door het fanatiek verzamelen. Aangezien alleen hier beide arealen samenkwamen is met het haar verdwijnen ook de gevormde bastaard met Rietochis (Dactylorhiza x paridaeniana) teloor gegaan.
Familie: Orchidaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website