Geplooide vrouwenmantel

Alchemilla subcrenata


© Theo Muusse

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - herfst

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een houtige voor een deel boven de grond kruipende wortelstok.

Stengels/takken -

Bladeren - De wortelbladen zijn gegolfd met meestal vrij brede driehoekige lobben. Iedere lob heeft zes  tot acht  paar regelmatige, min of meer stompe tanden. De bovenkant ban de wortelbladen is slechts weinig behaard. De steel van de wortelbladen is voor een deel bedekt met duidelijk teruggerichte haren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen een sterk samengestelde bebladerde bloeiwijze. Ze zijn groengeel en 2-4 mm. Ze hebben geen kroonbladen, vier  kelkbladen, vier  bijkelkbladeren en vier  meeldraden waarvan de helmknoppen niet openspringen en één  onderstandige stamper. De kelkbuis is kaal.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke grond.

Groeiplaats - Beekdalen en grasland (nat, bemest grasland).
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: natte, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website