Franse / Basterdamarant

Amaranthus hybridus


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
Deze amarant, die uit 2 ondersoorten bestaat, is te vinden op open, zonnige en warme, matig droge en matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke en omgewerkte grond. De eenjarige en 1-huizige plant groeit in mais- en hakvruchtakkers, in ruigten, op braakliggende grond en langs rivieroevers, op haven-, spoorwegterreinen en andere ruderale plaatsen. Ze stamt oorspronkelijk uit Zuid-, Midden- en Noord-Amerika en groeit thans in alle werelddelen; in Europa is ze voornamelijk ingeburgerd in Zuid- en Midden-Europa. Het taxon is sinds 1900 in Nederland aanwezig en thans vrij algemeen in industriezones en het rivierengebied. De bloemkluwens staan aan de top van de sterk vertakte, kale of weinig behaarde stengels in grotendeels onbebladerde pluimen, daarnaast zijn er ook nog enkele bladokselstandige deelbloeiwijzen aanwezig. De puntige steelblaadjes zijn langer dan het 4-5-bladige bloemdek en de bloemdekbladen zijn meestal lancetvormig en meestal langer dan de afgeplatte, ± eivormige en al of niet overdwars openspringende vruchten.
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website