Groot akkerscherm

Ammi majus


© Gertjan van Mill

Ecologie & verspreiding
Groot akkerscherm prefereert half beschaduwde, warme, zwak basische tot basische (kalkrijke) en stikstofrijke, vaak zandige bodems. Ze groeit in ons land op braakliggende grond en andere ruderale standplaatsen. De plant komt oorspronkelijk uit de Mediterrane regio, West-Azië en Macaronesië. Groot akkerscherm wordt zeldzaam in ons land aangetroffen, de vondsten liggen verspreid door het land met een dichtere concentratie in het stedelijk gebied en in Limburg. Het verschil met Fijn akkerscherm zit vooral in het feit dat de gezaagde slippen van de onderste bladeren veel breder zijn dan die van de bovenste bladeren. Verder worden de schermstralen (in dit geval 9-40) tijdens de vruchtrijping niet dik en krommen ze ook niet naar binnen. Naast adventieve invoer met o.a. granen is de herkomst waarschijnlijk ook te danken aan verwildering vanuit de toenemende teelt als snij- en sierplant. Het taxon wordt, net als Fijn akkerscherm al sinds oude Egyptenaren tegen tal van medische kwalen gebruikt.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website