Brede raai

Galeopsis ladanum


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,07-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn begroeid met krullerige haren en klierharen.

Bladeren - De eironde tot langwerpige bladeren zijn 0,7-1,5 cm breed. Ze zijn aan de voet versmald en hebben aan beide kanten drie tot acht tanden. Meestal zijn ze gesteeld en kaal of behaard, maar niet kort fluwelig behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen schijnkransen van zes tot tien bloemen. Ze zijn 1,5-2,8 cm en dieproze met gele vlekken of zelden wit. De bovenlip zwak is getand. De bloemkroon is twee keer zo lang als de kelk, die bedekt is met afstaande klierharen.

Vruchten - Een splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen op droge, matig voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke tot zwak zure grond (stenige plaatsen en mergel).

Groeiplaats - Omgewerkte grond, afgravingen (steengroeven), akkers (kalkrijke akkers), langs spoorwegen (spoordijken en spoorwegterreinen), bij graanoverslagbedrijven, molens en op stortplaatsen van graanafval.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website