Hazenstaart

Lagurus ovatus


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Hazenstaart staat op open en zonnige, droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke en vaak brakke zandgrond. De eenjarige pionier groeit in de bermen, op verruigde plekken en braakliggende grond in de zeeduinen, aan de rand van ontziltende hoge kwelders, in wijngaarden en op ruderale plekken, op muren, parkeerplaatsen en tussen bestrating. De plant stamt uit het Middellandse Zeegebied en wordt elders als siergras gekweekt (onder andere voor droogboeketten) of wordt een enkele keer met graan ingevoerd. Ze is op tal van plaatsen verwilderd en ingeburgerd in West-Europa. De soort is zeer zeldzaam in ons land, het meest nog in de duinen, en is ingeburgerd tussen 1900 en 1924. Hazenstaart is heel markant door haar zacht behaarde stengels en bladeren en de ei- tot bolvormige, dicht en wit behaarde bloeipluimen. Het taxon heeft wel wat van weg van Baardgras, maar deze soort is kaal en de bloeipluim is gewoonlijk meer cilindrisch.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn zacht behaard.

Bladeren - Ook de bladeren zijn zacht behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De dichte en zacht witbehaarde bloeiwijze is ei- of bolvormig en 1-4 cm. De aartjes met de naalden zijn 0,8-1 cm.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, vaak brakke zandgrond.

Groeiplaats - Zeeduinen (bermen, verruigde plaatsen en braakliggende grond) en aan de rand van ontziltende hoge kwelders. Soms ook in de stedelijke gebieden (meestal niet blijvend).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: zeeduinen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website