Rozetkruidkers

Lepidium heterophyllum


© Pieter Stolwijk

Ecologie & verspreiding
Rozetkruidkers is te vinden op open en zonnige, droge en warme, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure en zwak basische, matig stikstofrijke en gestoorde zandgrond. De overblijvende plant groeit in bermen en op dijken, in grasland op zandgrond, in voedselrijke ruigten en op braakliggende grond, op zandige rivieroevers, spoorwegterreinen en tussen plaveisel. Het is een West- en Midden-Europese soort en Nederland ligt aan de rand van het noordwestelijk deel van het areaal. Het taxon is in Nederland zeer zeldzaam en wordt voornamelijk aangetroffen in het oosten en noordoosten, in laagveengebieden, in de Hollandse duinen en in het rivierengebied. Het gevormde rozet is al voor de bloei verdord. Verwisseling met Veldkruidkers, waar ze wel enigszins op lijkt, is uit te sluiten doordat het onder andere een overblijvende plant met meerdere bloeistengels is, die paarsrode helmknoppen heeft in plaats van gele en verder doordat de hauwtjes geen of nauwelijks wrattige blaasharen draagt.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De behaarde, opstijgende stengels zijn vertakt.

Bladeren - De elliptische rozetbladeren hebben een gave rand. Ze zijn al voor de bloei verdord. De stengelbladeren zijn pijlvormig, smal driehoekig en omvatten de stengel met smalle slippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte, 3 tot 4 mm grote bloemen zijn langer dan de kelk. De helmknoppen zijn paarsrood.

Vruchten - Een doosvrucht. De 4 tot 7 mm lange hauwtjes zijn omhoog gebogen en kaal of met weinig schubben. Bovenaan zijn ze breed gevleugeld. De stijl steekt boven de vleugels uit en de stelen staan horizontaal af. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure zandgrond.

Groeiplaats - Bermen, zandige dijken, ruigten (voedselrijke ruigten), langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en braakliggende grond.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website