Doorgroeide kruidkers

Lepidium perfoliatum


Ecologie & verspreiding
Doorgroeide kruidkers is te vinden op warme, vochtige tot natte, matig zure tot zwak basische en matig stikstofrijke bodems en vertoont enige zouttolerantie. De eenjarige en efemere plant groeit op braakliggende grond en in verlaten akkers, in bermen en wijngaarden, onder oeverbeplantingen en bij ruines, op kolenopslagplaatsen en bij molenbelten, op haven- en spoorwegterreinen en andere ruderale plekken. Ze stamt oorspronkelijk uit West- en Midden-Europa en heeft zich is als graan- en woladventief of als vogelvoer verspreid. De soort werd en wordt adventief aangetroffen en wel min of meer verspreid door het hele land, waarbij de voormalige vondsten vooral op haven- en aanvoerterreinen in het rivierengebeid geconcentreerd waren. De latere vindplaatsen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van gemorst vogelvoer. De sterke achteruitgang zal ongetwijfeld te wijten zijn aan de duidelijk veranderende manier van graanaanvoer. Het taxon is onmiskenbaar door de gele kroonbladen en de grote verschillen tussen de grondstandige en de stengelomvattende stengelbladeren.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website